Nye Fjord kommune

Fjord kommune

1. januar 2020 blir kommunane Norddal og Stordal slått saman til Fjord kommune. Arbeidet er godt i gang, og på desse sidene vil det bli lagt ut aktuell informasjon om prosessen.

Har du spørsmål om smått eller stort, ta kontakt med prosjektleiar Hilde Dyrkorn, epost: hilde.dyrkorn@norddal.kommune.no.

Aktuelt

 • Felles ungdomsrådsmøte
  Torsdag 15. november vart det gjennomført felles ungdomsråd for Norddal og Stordal ungdomsråd på Frivilligsentralen i Stordal. Kvelden vart nytta til å verte kjende med...
 • Tildeling kulturbyggingsmidlar
  Arbeidsgruppe for kulturbygging hadde sitt første tildelingsmøte 22. oktober. Det kom inn sju søknader innan fristen, og alle fekk midlar.
 • MOT-kommune
  Fellesnemnda har i sak 26/18 24.04.2018 vedteke at Fjord kommune skal verte ei MOT- kommune. Dette inneber at skulane gjennomfører grunnprogrammet Robust ungdom, i tillegg...
 • Møte i fellesnemnda 16.10.
  Det er møte i fellesnemnda 16.10 kl. 1700 på rådhuset i Valldal.
 • Kulturbyggingsfond Fjord kommune
  Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent...

Kalender