Nye Fjord kommune

Fjord kommune

1. januar 2020 blir kommunane Norddal og Stordal slått saman til Fjord kommune. Arbeidet er godt i gang, og på desse sidene vil det bli lagt ut aktuell informasjon om prosessen.

Har du spørsmål om smått eller stort, ta kontakt med prosjektleiar Hilde Dyrkorn, epost: hilde.dyrkorn@norddal.kommune.no.

Aktuelt

 • Kommunalsjef oppvekst og kultur - søkjarliste
  Det har kome inn 9 søkjarar til stillinga som kommunalsjef.
 • Ledig stilling - driftsoperatør vassverk og avløp
  Fjord kommune søker etter driftsoperatør i teknisk eining for Fjord kommune. Driftsoperatøren har operativt ansvar for vassverk og avløpsanlegg. Det må i tillegg påreknast...
 • Kulturbyggingsmidlar
  No er det klart for ny søknadsrunde på kulturbyggingsmidlane. Her kan du søkje om støtte til eit arrangement eller ein aktivitet som inkluderar innbyggjarane i begge...
 • Ledig stilling som biblioteksjef Fjord kommune
  Fjord kommune søkjer etter biblioteksjef frå 01.07.2019. Vår nye biblioteksjef vil ha det faglege og administrative ansvaret for bibliotektenesta i kommunen. Søknadsfrist...
 • Ledige stillingar
  Det er no fleire ledige stillingar i kommunen: styrar i Syltebøen barnehage, sjukepleiar, pedagogisk leiar i Syltebøen og Dalsbygda barnehage samt ferievikar Tafjord...

Kalender